คุณกฤตพล คงตระกูลชัย  หรือ “ คุณโด่ง โพนยางคำ ” เปิดตำนานร้านโคขุน โพนยางคำ (เกษตร-นวมินทร์) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เริ่มจากความชื่นชอบในการรับประทานเนื้อวัว จึงสนุกกับการตระเวนลิ้มรสเนื้อวัวจากหลายแหล่ง จนมาติดใจในรสชาติของเนื้อโคขุนโพนยางคำ ด้วยประสบการณ์ในการทำร้านอาหารและชอบทดลองทำเมนูอาหารอร่อยๆที่มีคุณภาพ และคุณโด่งชอบนำเสนอความแปลกใหม่ จึงพัฒนารูปแบบธุรกิจร้านอาหารไทยอีสาน-ซีฟู้ด ที่มีเนื้อโคขุนโพนยางคำขนานแท้เป็นเมนูหลักผสมผสานด้วยบุคลิกภาพความเป็นกันเองของคุณโด่งกับลุกค้าถูกถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่พนักงานทุกคนจนทำให้ร้านโคขุน โพนยางคำ (เกษตร-นวมินทร์) ได้รับคำชมจากนักชิมจำนวนมากและมีลูกค้าประจำแน่นร้านทุกวัน จากร้านเล็กๆย่านถนน เกษตร-นวมินทร์ สามารถขยายสาขาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีมากกว่า 10 สาขา

PON YANG KHAM

ประวัติความเป็นมา
กรรมการผู้จัดการ.JPG
โครงสร้างผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.แสงศรี จิยะจันทร์
กรรมการบริหาร

คุณเจตต์ชัญญา  บุญเฉลียว
กรรมการบริหาร

คุณเสาวลักษณ์ ฉัตรลมัย
กรรมการบริหาร

ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร